Stockholm Prides polyproblem – ”tillsammans” till varje pris?

31 Jul

Årets tema för Pride är ”tillsammans”, och när en tittar på Prides program blir det tydligt att Pride gärna vill vara tillsammans med alla som  frågar chans, till varje pris. Alla som resten av året kan vara hur homo-, trans- och queerfobiska som helst välkomnas under Pride om de tar fram sin regnbågsflagga eller sponsorpengarna. Allt för att pinkwasha sig själva lite och vinna politiska röster, kunder eller good will på att visa sig hbt-vänliga. Prides festivalchef Alf Kjeller säger att: ”vi ska vara en arena för hela communityt, vi ska inte vara politiska.” men missar att konsekvensen av att vara tillsammans med alla blir att vissa exkluderas och inte kan delta. Till att börja med blir det ett hån mot alla de som inte har möjlighet att betala de 1100 kronor som ett festivalpass kostar och då inte har möjlighet att gå dit. Och Stockholm Pride gör inga undantag för den som är arbetslös, papperslös eller fattig. När Pride bjuder in polisen som slår oss och utvisar oss, politiska partier som vill tvångssterilisera oss och diagnostisera oss som sjuka, försvarsmakten som bedriver krig där civila personer dödas så betyder det att många inte kan eller vill delta på Pride, och än mindre vara tillsammans. Det betyder också att Stockholm Pride helt har glömt sin historia, där den queera kampen började som ett uppror; mot makten, staten, polisen.

 

DN, QX och SvD har publicerat en rad artiklar den senaste tiden där de pekar ut queers och ”vänsterradikala personer” som ett hot mot Pride och hbt-rörelsen. (Ingen av dessa artiklar nämner att det anti-muslimska nätverket Counter Jihad ska ha ett stort globalt möte i Stockholm samma dag som Prideparaden och ser alltså inte denna högerextremistiska samling som lockar fascister från hela världen som ett hot). Vi menar att hotet mot en hbtq-rörelse knappast är en radikal kritik av pinkwashing eller rörelsens utveckling. Vi har inte glömt Stonewall eller Compton Cafeteria. Vi har inte glömt hur staten har varit, och är, drivande i att skilja ut queera kroppar och personer som kriminella, avvikande och sjuka. Vi vägrar blunda för att detta fortfarande sker idag genom exempelvis diagnostisering och tvångssterilisering av transpersoner. Hotet mot hbt-rörelsen ligger snarare i att hävda att detta inte är politiskt, att till varje pris vilja vara tillsammans – även när det uppenbart bäddar för våld i ofrivilliga nära relationer…

 

Vi tycker att detta måste ifrågasättas. Fråga gärna Stockholm Pride hur de tänker, och sök gärna upp de pinkwashande partierna och organisationerna i Pride House, parken eller paraden och ställ dem mot väggen! Här får du lite hjälp på vägen med en liten lista över några av de Stockholm Pride väljer att ligga med och några av deras fetischer. (Vi har inget emot BDSM, men i de här fallen används sadism utan att lyssna på stoppord, dominans utan samtycke, handklovar och inlåsning utan möjlighet att avbryta när en inte vill leka längre. Och det finns inget intresse av att prata om skev maktbalans i de här relationerna…) Sök upp dem, stalka ondskan, var kritisk och var kreativ!

 

Kristdemokraterna

Har satt sig emot en lagändring så att tvångssteriliseringskravet för transsexuella som vill ändra juridisk könstillhörighet kan tas bort (de ändrade sig när de visste att det var försent för att få till en lagändring detta år). De vill inte heller likställa juridiska föräldraskapsregler vid inseminationer för lesbiska par med dem för olikkönade par. De är också osäkra på om de vill införa ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner. 

Fetischer: normer, renhet, familj

Deltar bland annat: En transaktivist (cis och straight) fr KD ska prata, Tis 13.30-14.30 Pride House Studion, Fre 13:30–15:30 Pride House Studion (asylforum)

 

Alla allianspartierna (KD, M, C, FP)

Gör vad de kan för att föra en rasistisk politik som vill upprätthålla nationsgränser och reglera invandring; riva sociala skyddsnät, höja a-kasseavgifter, skapa en osäker arbetsmarknad, sälja ut allmännyttan, ha fler poliser – och genom allt detta skapa ett ännu starkare klassamhälle där de som är sjuka eller fattiga får ”skylla sig själva”. 

Fetischer: arbetslinjen, girighet, sadism

Deltar bland annat: Olika partier, Fre 13:30–15:30 Pride House Studion (asylforum), Utfrågning med moderaten Gunilla Carlsson to 2 aug 16:15–17:15, 

 

Staten (alla partier mf)

Ingår i ”staten” som bär på en historia av queerhat, kolonialism och en förkärlek för normalitet och att fostra medborgare. Medverkar till att ha ett system med en polisstat där poliser har våldsmonopol. Använder fängelser som institution för att fostra personer genom inlåsning. Upprätthåller idén om en nationalstat med skyddande gränser där bara vissa får komma in och existera och ha rättigheter. Drar dessutom det ironiska skämtet att de utgör en demokrati. Inget av partierna verkar speciellt intresserade av att ta bort diagnostiseringen av transpersoner.

Fetischer: dominans, härskande, kontrollerande

Deltar bland annat: Flera partier på Asylformumet. S onsd 13.30-14.30 i Kafé Klara. Centern om utrikespolitik fr 3 aug 14:00–14:45 Pride Park, Miljöpartiet om familjer fr 3 aug 14:45–15:45, Debatt om samlevnadspolitik med m, fp, v och mp, to 2 aug 13:30–14:30, Arbetsförmedlingen to 2 aug 15:45–16:45

 

Migrationsverket

Hela asylssystemet bygger på heteronormativa idéer om vad familjer är och queera personer blir ofta ifrågasatta när de söker asyl. I rapporten ”Fleeing Homophobia” visas det tex hur asylmyndigheter utgår från stereotypa föreställningar om sexualitet och könsidentitet. Ofta får personer avslag och blir hänvisade att söka skydd hos nationella myndigheter i det land de ska avvisas till, även i de fall där det är välkänt att dessa myndigheter är homo- och transfobiska. Personer deporteras också till länder där en riskerar att bli fängslad eller dödad på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Många blir också homo- och transfobiskt bemötta av handläggare i asylprocessen och på förvaren. Migrationsverket är en central del i detta då de är beslutsfattande, det är de som ger avslag och fattar beslut om förvarstagning och deportering för hbtq-personer. Skyller gärna på att de är reglerade av staten och att de ”bara gör sitt jobb”.

Fetischer: förnedring, kidnappning, inlåsning, nedbrytning av individer, rasism

Deltar bland annat: Håll utkik på Asylforum, ryktet säger att de kommer att delta!

 

Polisen

Har en smutsig historia och en smutsig nutid när det gäller att handräcka staten i att jaga, kriminalisera, övervaka, registrera, slå och fängsla queerpersoner, fattiga, de som saknar papper eller medborgarskap. Den queera kampen började i konflikt med polisen, och på många platser utgör fortfarande polisen det stora hotet om våld och repression för många queers. Skyddar gärna nazister med hänvisning till ”yttrandefriheten”. Jagar personer som saknar papper och uppehållstillstånd och tvångsdeporterar hbtq-personer. Har våldsmonopol som de missbrukar friskt.

Fetischer: Våld, sadism, inlåsning, förnedring, handklovar, närgångna visitationer, uniformer

Deltar bland annat: Torsd 16-17 i Pride House Studio 3, vån 3.

 

Försvarsmakten

Krig och konflikter bidrar till att minoritetsgrupper, där bland annat HBTQ-personer, utsätts för ett ökat förtryck. Militarism bygger på patriarkala machostrukturer och våld som drabbar såväl människor i krig som människor här i Sverige.

Fetischer: Våld, vapen, krig, kontroll, makt, dödande, uniformer

Deltar bland annat: i Pride Park

 

Timbro

Nyliberal tankesmedja som i början av 2000-talet lanserade begreppet ”rosa pengar”. Timbro menar att HBTQ-personer kan verka för deras rättigheter som konsumenter. Medverkar till att förstärka kapitalistiska värden; osynliggör klassklyftor och personers olika förutsättningar och privilegier. I Timbros värld är det bara pengar räknas medan strukturellt förtryck på grund av sexualitet eller könsidentitet av dem reduceras till konsekvenser av egna fria val.

Fetischer: Pengar, makt, ägande, dominans, individualism, egoism, piska

Deltar bland annat: Tors 14.30-15.30 på Pride House Kafé Klara.

Annons
%d bloggare gillar detta: