WE ARE MANY – AND LESS MONEY

22 Jul

utkastap13_guld(Scroll down for English)

Kapitalism, rasism, heteronorm och queerhat vill styra och förstöra våra liv. Men vi är många rörelser, kollektiv, massor och grupperingar som gör motstånd och som vet att en annan värld är möjlig och nödvändig. ”We are > family” säger Stockholm Pride. ”Vi vill vara fler än en familj!” hojtar Anarchopride. Queer-kamp måste föras med andra kamper och vi måste alliera oss med varandra; vi som inte får plats i vare sig Stockholm Pride’s familj eller i samhällets, vi utan pengar, vi utan papper, vi med rädsla för statens institutioner.

Vår queera kamp ska inte ske på andras bekostnad. Anarchopride strävar efter kollektiv massmobilisering mot det kapitalistiska och individualistiska normsamhället. Vi är och gör ett alternativ till Stockholm Pride: ett solidariskt sammanhang kostar inte och är inte fyllt av sponsorers pink washing-kampanjer. Vi vill äga mindre och göra mer, vi vill skapa möjligheter för politisk kamp, vi vill uppnå total könsanarki och krossa alla gränser.

Under festivalen Anarchopride blir det queerfeminism, anarkism och kollektivism. Det blir samtal, fest, protest, mys, och åka av! GRATIS.

PROGRAM:
Tisdag 30.7: Invigningsfest på kvällen!
Onsdag 31.7: Dagsprogram med samtal och workshops!
Torsdag 1.8: Guidad tur med Rätt buss på dagen. På kvällen band!
Fredag 2.8: Dagsprogram med samtal och workshops!

Plats: Ung Utan Pungs-lokal, T-bana Rågsved, Garphyttegränd 2 124 67 Bandhagen (följ den rosa gaffa-tejpen)
När? 30/7 till 2/8
Kolla in bloggen och fejan för mer info och uppdatering av program! anarchopride.wordpress.com

* Lokalen är i två våningar och det finns både trappor och hiss upp till andra våningen. Det finns toaletter med smal dörringång på bottenvåningen och toalett med bred dörringång på övervåningen dit en också kan rulla in. Toaletterna på övervåningen kommer du till med hissen. För att använda hissen behövs ett nyckelkort som kommer finnas vid entrén.
* Vegansk mat kommer finnas till billig peng.
* Ta hand om varandra, lyssna på varandra, respektera varandra och ta ansvar för dina privilegier. Och ha kul.
* De flesta workshops kommer att hållas på svenska. När det uppstår behov av tolk från svenska till ett annat språk, tex engelska, löser vi det tillsammans på plats.
* Inget inträde, festivalen är gratis att delta i.

WE ARE MANY – AND LESS MONEY

Capitalism, racism, the heteronorm and the hatred of queers want to guide, control and destroy our lives. Yet we’re many movements, communities, collectives, masses and groups who put up resistance, and we know that another world is possible and nesessary. “We are family”, says Stockholm Pride. “We wanna be more than a family!” shouts Anarchopride. Queer struggle has to be done together with other struggles and we must become each other’s allies. We who don’t fit in, neither in Stockholm Pride’s family, nor in society’s; we without money; we without papers; we with fear of the state’s institutions.

Our queer struggle shall not be fought at other’s expenses. Anarchopride strives for collective massmobilization against the capitaslist and individualist norm-society. We are and we create an alternative to Stockholm Pride: a community of solidarity doesn’t cost and is not filled with sponsor’s pink-washing campaigns. We wanna own less and do more; we wanna create oppurtunities for political fight; we wanna obtain complete gender anarchy and crush all borders.
During the festival Anarchopride 2013 there will be queerfeminism, anarchism, and collectivism. There’ll be discussions, party, protest, cozyness, and rad go-go! FOR FREE.

PROGRAM
Tuesday 30.7: Opening party in the evening!
Wednesday 31.7: Talks and workshops during the day!
Thursday 1.8: Buss-tour with Rätt buss during the day. Band playing in the evening!
Friday 2.8: Talks and workshops during the day!

Where? Venue ‘Ung utan Pung’, metro Rågsved (follow the pink duct tape)
When? 30/7 – 2/8

Check out the blogg or facebook for more info and updates: anarchopride.wordpress.com

* Find your way here! The festival will take place in the theatre Ung utan pung in Rågsved, the adress is Garphyttegränd 2 124 67 Bandhagen. Follow the pink duct tape!
* The venue has two floors and there are stairs and elevator to the second floor.
* There are toilets with narrow doors on the ground floor and toilets with broader entrance on the second floor wich are wheelchair-accessible. There’s an elevator to the second floor. To use the elevator you need a keycard wich you will get from someone at the entrance.
* There will be cheap yummy vegan food.
* Take care of each other, listen to each other, respect each other and take responsibility for your privileges. And have fun.
* Most of the workshops will be in Swedish. When someone needs translation from swedish to another language, we try to solve it togheter.
* No entrance fee, the festivale is free!

Annons
%d bloggare gillar detta: