♥ Ⓐ Transgender day of Revolution 2013! Ⓐ ♥

25 Nov
il_570xN.472143451_mvn2

For english scroll down!

TRANSGENDER DAY OF REVOLUTION ✶ RESISTANCE ✶ ROCK’N’ROLL ✶ REST ✶ RAINBOWS ✶ RECOGNITION ✶ ROSES ✶ RADICALS ✶ REWRITING ✶ RAGE

Allra käraste ni, väldans välkomna till Hagsätra onsdag den 27/11! Här finns en lokal som vi kan hänga i och fylla tillsammans med det vi vill. Anarchopride har inget spikat program utan vi gör kvällen allihop tillsammans DIT!

Har du nåt du skulle vilja göra som du kommer på redan nu? Skriv då direkt här på eventets vägg eller mejla oss. Kanske blir det pyssel, kanske ser vi på film, kanske läser någon poesi eller håller ett brandtal. Kanske planerar vi feta framtida aktioner och pratar om den pågående queera revolutionen, kanske spelar någon musik eller håller i en workshop. Det som händer under kvällen beror på vad alla vi som kommer dit tar med oss eller föreslår att ska hända. Det är hur som helst grymt viktigt att ses och hänga!

Du får jättegärna ta med något till ett gemensamt vegan & freegan fikabord! Kanske något du dumstrat, hittat, snattat eller bakat ihop hemma. I lokalen finns ett enkelt kök ifall du vill ta med egen mat/middag och värma.

Vi håller till i nätverket Linje 19’s lokal i Hagsätra.
Adressen är Kilsmogatan 1b, ta tunnelbanan till Hagsätra (linje 19) därifrån är det ca 5min promenad.
Tyvärr är det ett trappsteg upp till lokalen utan ramp (vi hjälps istället åt och lyfter upp) och toaletterna har smala dörrar och är inte rullstolsanpassade.

Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥

TRANSGENDER DAY OF REVOLUTION ✶ RESISTANCE ✶ ROCK’N’ROLL ✶ REST ✶ RAINBOWS ✶ RECOGNITION ✶ ROSES ✶ RADICALS ✶ REWRITING ✶ RAGE

Welcome all you lovely ones to Hagsätra wednesday 27/11! There is a local there we can hang out and fill togheter with whatever we want to. Anarchopride does not have any program, this night we do togheter DIT!

Do you have something you would like to do? Then write here in the event wall or email us. Maybe there will be crafts, maybe we watch movie, maybe somebody read poetry or gives a speach. Maybe we plan fantastic future actions or talk about the constant queer revolution, maybe somebody plays music or gives a workshop. What happens during the night is what we who goes there brings there! And the most important thing is to meet and hang out!

It is really nice if you bring something to a shared vegan and freegan coffe-food table! Maybe something dumster dived, founded, shop lifted or baked at home. In the local there is also a simple kitchen if you want to bring your own food/dinner to heat.

We hang out in the network Linje 19s local in Hagsätra.
The adress is Kilsmogatan 1b, take the subway to Hagsätra (line 19) and from there 5 minutes walk to the place.
Unfortunatelly there is a step up to the local without ramp (we help out to lift instead) and toiletts have small doors and is not build for wheelchairs.

Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥

Annons
%d bloggare gillar detta: