Tidigare aktioner

1:A MAJ 2014!

Anarchopride; din vän på demon! Imorgon kommer vi gå med denna banderoll, sök upp oss så kör vi värsta feta queeranarkistblocket. Börjar med frukost kl 9 på Södermalmstorg http://motkraft.net/kalender/anarkistisk-forsta-maj-2/. Senare blir det Stockholm MayDay 2014 – Rätten till staden. SOLIDARITET MED Jönköping ska bli en nazifri stad – stoppa SvP! Håll ihop, ta hand om varandra så besegrar vi facisterna. Här finns fullt 1:a maj program http://motkraft.net/kalendarie/2014-05/

queers against borders

SOLIDARITET MED ÅTALADE QUEERS!

Igår, 18 december 2013, har fyra personer haft rättegång och åtalats för olaga intrång. Domen kommer om 11 dagar. Fler personer kan komma att  kallas till ytterligare rättegång för samma brott. De fyra åtalade fick inte rätt  till offentlig försvarare utan fick själva sköta sin talan.Det som är intressant är att Socialstyrelsens generaldirektör inte har angett det här till åtal och är inte intresserad av att ta någon till rättegång. Istället har åklagaren valt att åtala dessa fyra ur ”allmän synpunkt” som det heter på juridikspråk. Det betyder att åklagaren tyckte att det finns ett allmänt intresse av att aktivisterna ska bli dömda för det här och att det skulle ha utgjort ett hot mot allmänheten. Det är fett konstigt och en undrar hur detta ligger i allmänhetens intresse. Det är skrämmande när aktivister som ifrågasätter förtryckande normer, och som i detta fall patologisering av transpersoner på instutionell nivå, kriminaliseras och kritiska röster tystas ner.
 1423

416786_1966899507698_1699256648_958010_824760200_n

Bilden (från rfsl.se) ovan från ockupationen 1979, bilden under från ockupationen 2012

ANARCHOPRIDE: SLUTA SJUKDOMSFÖRKLARA TRANS!

För över 30 år sedan strök Socialstyrelsen homosexualitet ur förteckningen över sjukdomar. Från  2009 är inte heller transvestism en diagnos inom sjukvården. År 2013 togs lagen om tvångssterilisering av transpersoner bort. Men transpersoner är en grupp som fortfarande sjukdomsförklaras!

I mars 2012 tog Anarchopride initiativ till att, likt den legendariska aktionen då homosexuella ockuperade socialstyrelsen 1979, gå till socialstyrelsen och kräva att även trans ska sluta sjukförklaras. Kravet att sluta klassa trans som en psykiatrisk sjukdom framfördes genom att olika personer och nätverk besökte Socialstyrelsen under öppningstid, delade ut flygblad till de som jobbade där och pratade med en representant från Socialstyrelsen. Vissa stannade kvar inne vid receptionen efter stängningstid.

STOP TRANS PATHOLOGIZATION
Aktionen var inspirerad av den  internationella kampanjen Stop Trans Pathologization (www.stp2012.info) som över 300  aktivistgrupper runtom i världen har ställt sig bakom. Lite har hänt det senaste året. Diagnosen ‘Könsidentitetsstörning’ har ersatts med diagnosen ‘Könsdysfori’ i den senaste versionen av den Amerikanska diagnosmanualen DSM-5. Fördelen med det nya namnet är att det inte längre klassas som en störning. Nackdelen är att trans fortfarande diagnostiseras som en psykiatrisk sjukdom, men under nytt namn. Socialstyrelsen, svenska statens myndighet, har inte heller ändrat sig – de fortsätter sjukdomsförklara personer som inte är sjuka. Fortfarande kvarstår alltså kraven: att ta bort trans ur den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, och att i ICS-10, WHOs lista över sjukdomar och tillstånd, flytta trans från kapitlet med psykiatriska diagnoser till ett icke-patologiserande kapitel där trans kan beskrivas som ett tillstånd och vårdprocess och inte som en sjukdom eller störning.

OCKUPATION DÅ OCH NU
När Socialstyrelsen 1979 tog bort homosexualitet som en sjukdomsdiagnos, gjordes det  efter att en grupp gayaktivister ockuperade Socialstyrelsen med kravet  att sluta klassa homosexualitet som en sjukdom. Då lyssnade den  dåvarande generaldirektören och tog genast till handling och avskaffade  sjukdomsdiagnosen. Aktionen 1979, och just ockupation som strategi, har  hyllats i efterhand och ses som en viktig milstolpe i svensk  hbt-historia. Historiskt sett har det varit en metod som lett till  förändring socialt och juridiskt. Men när det händer nu i vår tid och handlar om trans så  möts det av tystnad, följden blir istället åtal och en rättegång där  personerna riskerar böter. Det är lätt för den liberala hbtq-rörelsen och de som stödjer den att hylla radikala strategier så som direkt aktion och civil olydnad om det skett i en historisk tid eller sker i ett annat land, men när det verkligen gäller uteblir stödet.

REPRESSION DÅ OCH NU
Diagnostiseringen av transpersoner, så som den fungerar idag, får trans att framstå som sjukt, trots att det som är sjukt är samhällets transfobi och normen om att det bara finns två kön som ska se ut och bete sig på specifika sätt. Kriminalisering av queers och transpersoner fortsätter också hända; till exempel att queeraktivism möter våld från polis och rättssystemet, och gränspolisen deporterar queers tillbaka till helveten. Genom historien har diagnostisering och kriminalisering varit ett vanligt sätt för att stigmatisera och kontrollera grupper som bryter mot normer. Repressionen har kommit och kommer både från vårdrockar och uniformer. Socialstyrelsen har tidigare slutat diagnostisera sexuella läggningar (såsom homosexualitet) och könsidentiteter (som transvestism) med motiveringen att det förstärker fördomar. De borde kunna göra det igen. Socialstyrelsen ska sluta normalisera och kontrollera våra kroppar genom diagnossystemet!

TRANSVÅRD
För att få tillgång till vård som hormonbehandling eller könskorrigering måste en passa in på och acceptera diagnosen ‘Könsidentitetsstörning/Transsexualism’. Vård för transpersoner borde vara en rättighet baserad på personers olika behov och inte på skyldigheten att leva upp till diagnosens snäva och normativa kriterier. Trans behöver en form av kod för att vården ska bli tillgänglig och möjlig att administrera, men den koden behöver inte, som idag, betyda sjukdom.

Detta var och är fortfarande våra krav:
– Att Socialstyrelsen slutar patologisera trans och genusvariationer, genom att ta bort alla sjukdomsdiagnoser som rör trans.
– Att Socialstyrelsen slutar använda en genusideologi som bygger på idéer om två stabila kön och på reproduktivt tvåsamt heterosexuellt liv.
– Att staten inte ska bestämma över våra kroppar och känslor – vi vill själva ta beslut som rör våra kroppar och liv.
– Att en ska kunna ändra sin kropp och/eller juridiska kön (så länge dessa finns kvar) utan att behöva genomgå medicinsk eller psykologisk undersökning.

Hur skulle vården kunna se ut istället?
rådgivande bemötande från vårdsidan, istället för diagnostistiserande
– vård baserad på egna beslut istället för i olika grad påtvingade
– vård baserad på eget initiativ och önskan, istället för det medicinska systemets agenda och det normativa samhällets förväntningar
– stödjande- och identitetsstärkande grupper utanför vårdsystemet som ökar empowerment, autonomi och självvärde: transpersoner ska inte raderas utan inspireras!
– frivilligt psykosocialt stöd när en känner behov
– personal med utbildning i trans, sexologi och genus istället för medicinsk personal

SOLIDARITET TILL DE ÅTALADE!
TRANSKAMPERNA FORTSÄTTER!

Läs mer i artikeln i Fria Tidningen:
http://www.fria.nu/artikel/113051

// Anarchopride


————————————————————————-

Queeranarkistiskt block under demonstrationer: TA

NATTEN TILLBAKA 8/3 och STOPPA UTVISNINGAR

OCH REVA 9/3

Image

Anarchopride har ett block under demon ”Ta natten tillbaka!” som går av stapeln kl 21.00 från Medborgarplatsen och fortsätter mot Kungsträdgården. Anarchopride kommer även att ha ett block under demonstrationen mot REVA, lördag 9/3 kl 15.00 i Kungsträdgården.
TA NATTEN TILLBAKA
Trygghet är ett ord som tagits över av betalda våldsmakare. ”Trygghetskontroller” utförs av polis och biljettkontrollanter i tunnelbanan. ”Trygghet” ska medborgarna känna över högre polisnärvaro på gatorna. De tryggaste på gatorna är nu de personer med mest makt i samhället; vita cis-män.
Trygghet skapas av solidaritet,
inte av smutsiga polisstats-knep.Feministisk kamp är en förutsättning för queeranarkistisk kamp. Näthatet fortsätter, antifeminismen fortsätter, våldet fortsätter. Alla som går emot macho-strukturer attackeras, men kampen fortsätter och tillsammans krossar vi patriarkatet.Det är dags att ta tryggheten och natten tillbaka!DEMONSTRATION MOT UTVISNINGAR OCH REVAreva_rosa_klibba_ap7

Anarchopride har även ett block under lördagens demonstration mot projekt REVA; polisens, Kriminalvårdens och Migrationsverkets samarbete för att utvisa så många som möjligt som inte har ”papper” för att stanna inom Sveriges gränser. Queerfeministisk anarkism innebär att arbeta mot gränser. ALLA gränser. Återigen, trygghet skapas av solidaritet och inte av polisens knep.

Anarchopride tycker att det är viktigt att vi har ett eget block under demonstrationen för att tydligt sätta ner foten mot hyckleriet. Efter den senaste tidens media-storm är plösligt alla emot REVA. LUF (liberala ungdomsförbundet) och Miljöpartiet ska delta i demonstrationen, trots att MP + de borgerliga partierna har kommit överens om dagens ”asyl-politik”. Hur kan då partierna säga sig vara emot REVA? Om de inte har initierat projektet skulle det  betyda att myndigheterna (polisen, Kriminalvården och Migrationsverket) själva skulle ha sjösatt projektet, vilket i sin tur skulle innebära att polisen skulle ha makt att ta ett sådant beslut utan politiskt stöd, vilket parlamentarikerna självklart måste förneka. REVA måste alltså anses ha en bred parlamentarisk majoritet bakom sig, ivrigt påhejade av SD.

Hyckleriet finns även i skriverier om REVA. Många artiklar och uttalanden fokuserar  på polisens rasprofilering, att de endast kontrollerar personer de inte tycker har ett ”etniskt svenskt” utseende, och att detta ”i 9 fall av 10 visar sig vara fel person”, där ”fel” innebär att  personen visst har papper för att få stanna i Sverige. En sådan argumentation sätter medborgarens rätt i fokus, en medborgares rätt att inte bli trakasserad av polisen i sitt eget land. En sådan argumentation innebär således ett godkännande av polisens kontroll av den tionde personen, att REVA är okej bara det inte drabbar någon oskyldig. Det innebär att det är helt okej att jaga den tionde personen bara medborgarna slipper drabbas och slipper veta om det. För att polisen står vid tunnelbanan för att söka efter papperslösa är ingenting nytt, de har de gjort länge och projekt REVA har funnits i Malmö innan polisen i Stockholm började med det.

Anarchopride ser inte att det är synd om de 9 oskyldiga som kontrolleras för Anarchopride sätter inte människovärdet i papper, i vem som av slumpen fötts inom ett visst geografiskt område eller som av en stat fått tillåtelse att vistas där. Anarchpride ser inte till medborgarens rättigheter utan till ALLA människors rättigheter; därför vill vi ta bort gränser, bränna alla pass, inte skilja ut människor genom olika ramar.

Det är inte en fråga om vilka som lagligt har rätt att vara i Sverige. Lagen är inte ett högre rättesnöre, lagen är våldsam och det är inte genom lagen vi kan urskilja rätt och fel. Samma sak med en polis som lyder order och ”bara gör sitt jobb”. Det finns många historiska exempel på fruktansvärda händelser när personer samtidigt följer både samhällets lagar och lyder order, tvångssteriliseringer i Sverige och nazism i Tyskland till exempel. Och även om REVA tas bort, finns fortfarande rasismen kvar i samhället. Vi måste göra MYCKET MER än bara ta bort den tydliga rasistiska rasprofileringen. Vi tar en sista deportation och skickar Billström över bron, sen slutar vi med tvångsutvisningar, stoppar flyktingförvar, stoppar upp de SD-are som är kvar, och fortsätter med kampen för en gränslös värld!

Queer is not a hobby, police is not a job. Eller som Leif GW Person sa i ‘Veckans brott’; ” den svenska polisen är en generation som gått förlorad”.

Nu stoppar vi REVA och tar sen tag i resten! Kampen fortsätter!

Om du var på Socialstyrelsen och vill att trans ska sluta ses som en sjukdom, och om du därför har fått ett brev från polisen; hör av dig till oss ♥

Dagens DIT: om en blir kallad till förhör är det bäst att inte säga något. ”Du behöver aldrig uppge något annat än namn, personnummer och adress under förhör.För att inte göra det lättare för polisen att sätta dit dig eller dina kamrater är det alltid bäst att vara tyst under förhöret eller svara med ”ingen kommentar”. Det är bra att begära förhörsvittne (en kamrat, advokat eller journalist).”

Och en viktig sak – en kan helt enkelt låta bli att gå på förhöret! Det som då händer är att de kan komma och hämta dig utan att säga till, tex från där du bor. Eller så gör de inte det, utan kör bara tomt hot att de kan göra det. Det är inget brott att utebli från förhör.

http://motkraft.net/temasidor/kamper-och-kampanjer/tema5/tema_haffakort_dina_rattigheter_i_fickformat/

http://vansterjuristerna.kadermaskinen.se/fotoalbum/

Ockupationen av Socialstyrelsen 2 mars 2012

Anarchopride tog initiativ till en ockupation av socialstyrelsen i Stockholm och uppmuntrade alla att komma! Vi samlades ett stort gäng vid två-tiden och anlände med storm. När vi kom in slog vi oss ner i besökshallen, hängde upp banderoller både på ytterfasaden och inne i hallen, la ut filtar, satte på vår musik och tog över den trista byråkratiska hallen. Vi spred ut oss och fikade, socialstyrelsens kaffemaskin bjöd oss på kaffe och vi landade. Två utav oss gick fram till receptionen och informerade om varför vi var där och delade ut vårat flygblad. Personen i receptionen informerade oss tillbaks om att dom redan enligt deras källor hade fått reda på att vi skulle komma och hade förberett ett möte med en representant från socialstyrelsen. Samtalet med representanten är båda filmat och ljudupptaget och vi vill gärna sprida den okunskap och ignorans vi möttes av på socialstyrelsen. Samtalet kan du lyssna på på ljudfilen som kommer att läggas upp här på bloggen. Representanten Anders Printz inledde samtalet med att säga att socialstyrelsen redan gör tillräckligt för transrättigheter. Vi höll inte med. Anders verkade känna sig kränkt över att vi inte var tacksamma och nöjda med socialstyrelsens arbete. Samtalet började med att en av oss läste högt ur Psykiatriboken (som är kurslitteratur på läkar- och sjuksköterskeprogrammet), stycket som kallades ”Könsidentitetsstörning” i kapitlet Utvecklingsstörning. Texten lyfter fram symtom på transsexualismdiagnosen och var ett tydligt exempel på hur psykiatridiagnoser får transpersoner att framstå som udda och sjuka. En annan person läste upp våra krav på hur transvården ska förbättras och vad vi anser problematiskt med den psykiatriska diagnostiseringen av trans.

Våra krav

– Vi vill att socialstyrelsen ska sluta patologisera trans och genusvariationer genom att ta bort alla sjukdomsdiagnoser som rör trans (och därmed skita i DSM och ICD-10)
– Vi vill att Socialstyrelsen ska sluta använda en genusideologi som bygger på idéer om två stabila rena kön och på reproduktivt tvåsamt heterosexuellt liv
– Vi vill att Socialstyrelsen ska sluta normalisera och kontrollera våra kroppar genom diagnossystemet
– Vi vill ha rätt till fri medicinsk vård som hormoner kirurgi, röstträning och hårborttagningsbehandling
– Vi vill ha frivilligt psykosocialt stöd när en känner behov (och att det psykosociala stödet då inte blir de som utreder, bedömer och granskar en som det är idag) och att de personer en får träffa har kunskap om genus trans och genusvariationer.
– Att myndighetspersoner slutar älska tvåkönssystemet och könsroller
– Att staten inte ska bestämma över våra kroppar – vi ska själva ta beslut som rör våra kroppar och liv
– Att en ska kunna ändra sin kropp och/eller juridiska kön (så länge det finns kvar) utan att behöva genomgå medicinsk eller psykologisk undersökning.

Trans behöver en form av kod för att vården ska bli tillgänglig och möjlig att administrera, men den koden behöver inte, som idag, betyda sjukdom. Kravet att vårdsystemet slutar sjukdomsförklara trans (både psykiatriskt, medicinskt & transhatiskt) innebär bla att trans i WHO´s diagnosmanual ICD-10 flyttas från att vara psykiatrisk störning till att vara en icke-patologiserande kod. Då får en fortfarande offentlig vård som en inte behöver betala själv. Vårdsystemet och samhället lurar oss alltså bara att tro att vi måste vara sjuka. Transkampsnävar krossar denna lögn.

Under samtalet gav vi också anders ett dokument som spanska transaktivister tagit fram där de beskriver hur en alternativ transvård kan se ut, en vård som bygger på rådgivning istället för diagnostisering. Läs det här!

Efter samtalet med Printzen stannade vi kvar på socialstyrelsen och fortsatte vår ockupation. Vi delade ut flygblad till folk som rörde sig i byggnaden och en personen läste upp ett fantastiskt transmanifest. Folk som gick förbi var nyfikna och förbipasserande socialstyrelsearbetare bemötte oss med allt från pepp och stöd till kallt ointresse. Det blev fiolkonsert och provisoriskt folkkök! Vi dekorerade besökshallen och pimpade konstverken, det blev dans dans dans och trans trans trans.

Vi skickade ut ett pressmeddelande och fick då bl a kontakt med TT som skickade dit pressfotografer som tog en gruppbild på oss med banderollen och fotade när vi släpades ut av snuten.

Vid kl fem skulle socialstyrelsen stänga – de som jobbade där ville ta helg. Vi hade fortfarande inte fått vårt krav uppfyllt och anpassade oss inte efter deras tidsnormer. Ockupationen var planerad att fortsätta tills de tagit bort sjukdomsdiagnoserna! Så vi fortsatte dansa, diskutera och sjunga till Bash back.

Klockan 18.30 började poliserna bli aggressiva och slet oss från vår plats och bar ut oss. Under polisrepressionen fortsatte kampen och vi sjöng, bråkade och ropade slagord! Utanför socialstyrelsen fortsatte vi läsa flygbladet och informerade förbipasserande om vad som pågick. Vi lyckades stanna 1, 5 timme efter stängning. Människor kom och gick och allt som allt deltog ungefär 60 personer under dagen med olika mycket erfarenhet av aktivism. Ockupationen genomfördes och kraven framfördes! Trans är inte sjukt – sjukdomsförklara det transfoba samhället! Tack allt och alla för en grym transkampsdag!

Transgender day of revolution 2011

Transgender Day of Revolution firas söndagen den 20 november på Kafé 44 i Stockholm 14-23 – utan åldersgränser, inträde eller alkohol!

Dagen vi väntat på att få fira är här: Vi uppmärksammar transrevolutioner i olika former! De kraftfulla skrikande motstånden, de små betydelsefulla störningarna av könsordning, det konstruktiva om- och nyskapandet av genusidentiteter och praktiker, ens egna inre kamper och psykbryt, all envis och modig transaktivism, våra konfrontativa känslor och alla rörelser runt om i världen som kämpar mot cisnormer och för transliv.

Med revolutioner i fokus ser vi tillbaka på förändringar som skett och blickar framåt och fantiserar om framtida transorgasmiska tillstånd. Vi ser könsreglerande politiska, ekonomiska och sociala system i samhället som vi kräver ska störas och störtas.Vi kommer på omvälvande nya motståndsstrategier och vi värmer oss i kampglöden trans* och allierades kroppar utstrålar. Vi roterar våra föreställningar några extra varv och får nya insikter.  Vi fokuserar på hur vi lever! Transrevolutionen har börjat, den håller på och den fortsätter.

Den 20 november har sedan några år tillbaka uppmärksammats som Transgender Day of Remembrance – en dag då en minns och hedrar transpersoner som mördats. Anarchopride tycker att det är viktigt att minnas och tänka på våra transvänner som skadats eller dött av transfobiska hatbrott. Men det behövs också något annat! Andra tillfällen då trans lyfts i fokus är som objekt i glittriga prideparade eller som ett sensationssökande inslag i tv-dokumentärer. Anarchopride flyttar med Transgender Day of Revolution fokus från trans som något en bara kan uppmärksamma med en deppig dag och ger inte cisnormisar några transoffer eller exotiska djur att underhålla sig med. Anarchopride vill ha ett transstärkande fokus med aktivt agerande som tar oss ur passivitet och förgörande förtryck.

DAGSPROGRAM  kl. 14-19

Kafeet öppnar kl. 15 och serverar fika, mat och dryck under dagen. 44an är inte den bästa platsen när det gäller fysisk tillgänglighet, men vi försöker att bistå så gott vi kan med hjälp så att alla ska kunna komma ner i lokalen och delta!

REVOLUTIONÄRT RITANDE

Do(t)terbolaget Sthlm
Under hela dagen
Kaféet

Kom och gör serier av dina omstörtande nutopiska och utopiska fantasier! Do(t)terbolaget är ett trans- och kvinnoseparatistisk feministiskt serietecknarkollektiv. db sthlm deltar på Transgender Day of Revolution och peppar alla att beväpna sig med pennan! Döda prestationshetsen och väck kreativiteten till liv. Vi gör opretentiösa serier tillsammans med tema NUTOPIA! Serietecknandet håller på i kaféet under hela dagen. Det finns papper på plats och pennor att låna och du kan också ta med eget ritmaterial.

KROPPSAKTIVISM

Hanna Hannes Hård och Adrian Repka
Kl. 14-15
Scenrummet

Samtal om kroppsaktivism med fokus på transaktivism, fettaktivism och ätstörningsaktivism. Det handlar om rätten till våra kroppar. Om handlingsutrymme och (egen)makt. Om skam och stolthet.

Adrian och Hanna Hannes läser texter ur antologin Ätstört och vi pratar om dem tillsammans. Vi ställer oss frågor som till exempel: Hur hänger fettaktivism och ätstörningsaktivism ihop med transaktivism? Hur används mat för att (re)konstruera kön? Vad kan vi göra när fett och trans ofta blir särfrågor eller möts av tystnad/tabu? Vilka strategier har vi när vi stöter på kroppspoliser som vill tvinga in oss i normen? Hur stör och förstör våra kroppar normer, och vad händer med oss när våra kroppar i sig är motstånd? Hur kan vi ta hand om våra kroppar medan vi gör revolution?

Antologin Ätstört finns att köpa under dagen.

TRANSGENDER DAY OF REWRITING

Kl. 15.30 – 16.30
Scenrummet

Text kan vara inspirerande, frustrerande, kurerande, konspirerande,
informerande, normerande, diskuterande, revolutionerande!
Kom och skriv, tänk och diskutera kring textens och skrivandets
betydelse för transkampen! Inga speciella kunskaper eller material behövs, men om du har penna och papper får du gärna ta med.

Film: JE LES AIME ENCORE – I still love them

Efter kl. 15
Scenrummet

Marie-Pierre Grenier | Canada | 2010 | 13 minutes | Documentary | Sweden Premiere

Michel is the charismatic subject of this documentary about following your sex drive. Sharing unique life experiences with great verve, an aging lothario strikes an honest and simply unforgettable pose.

DANSA NYKTERT TILL TRANSREVOLUTIONEN

xSAFTx Sthlm och Gbg
Kl. 15.30-16.30
Kaféet

Nätverket xSAFTx (Sober Anarchist Feminist Trans Crew) leder ett samtal där vi delar tankar kring drogfrihet. Om qxe som en del av transrevolutionen – som motståndsstrategi, solidaritet och frihet. Hur hänger tvåkönsnormen och dess konsekvenser ihop med alkonormerna? Hur kan vi hjälpa varandra ta skönare val kring alkohol? Hur kan vi skapa trygga platser där en kan träffa nya transkompisar utan att behöva supa sig till vänskap? Alla deltar och delar erfarenheter så mycket eller lite en vill. Kom och prata eller sitt med och lyssna.

TRANSKAMP – REGELRÄTTA AKTIONER

Anarchopride
Kl.17-19
Scenrummet

Transrevolutionen pågår! Vi behöver prata om vilka motstånd vi vill göra för att transkampen ska vara stark, farlig och göra förändingar. Med vilka metoder ska vi störta cisheteropatriarkatet? Hur organiserar vi den queeranarkistiska transaktvism i Stockholm? Första timmen inspirerar vi varandra om vad transkamp kan vara och hur vi på olika sätt kan nå den könsanarkistiska utopin. Alla deltar efter sina behov och bekvämlighet. Andra timmen sitter vi tillsammans och pratar om hur vi ska genomföra aktionerna. Vi planerar transrevolutioner i Stockholm! Det blir grymt och härligt med så många olika fantasier och tankar som möjligt – kom med!

SHARE YOUR TIGHTS AND YOUR FIGHTS

Ta med de kläder, binders, peruker, masker och kängor du inte längre behöver till 44ans freeshop – och hitta din nya outfit, (för)klädnad och drag där!

TRANSFORMERANDE ATTACK  kl. 19-23

Alkoholfri Pub
Scenrummet

Dansa in revolutionen, utan åldersgränser eller för den delen några gränser! Kvällen bjuder på manifestläsning, transmedley och DJ’s.  Alkoholfria drycker och snacks kommer att finnas att köpa (billigt).


Annons
%d bloggare gillar detta: