Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

INTROMÖTE: WE WANT YOU AS A NEW RECRUIT!

11 Maj

Vill du komma och hoppa och leka och planera med Anarchopride? Skicka ett mail till anarchopride@gmail.com eller meddelande på fejan så hör vi av oss om mötestid!

Do you wanna come out and play with Anarchopride? Send us an email at anarchopride@gmail.com and we’ll get back to you with info of our next meeting!

Annons

SOLIDARITET MED ÅTALADE QUEERS!

20 Jan

Igår, 18 december, har fyra personer haft rättegång och åtalats för olaga intrång. Domen kommer om 11 dagar. Fler personer kan komma att  kallas till ytterligare rättegång för samma brott. De fyra åtalade fick inte rätt  till offentlig försvarare utan fick själva sköta sin talan.Det som är intressant är att Socialstyrelsens generaldirektör inte har angett det här till åtal och är inte intresserad av att ta någon till rättegång. Istället har åklagaren valt att åtala dessa fyra ur ”allmän synpunkt” som det heter på juridikspråk. Det betyder att åklagaren tyckte att det finns ett allmänt intresse av att aktivisterna ska bli dömda för det här och att det skulle ha utgjort ett hot mot allmänheten. Det är fett konstigt och en undrar hur detta ligger i allmänhetens intresse. Det är skrämmande när aktivister som ifrågasätter förtryckande normer, och som i detta fall patologisering av transpersoner på instutionell nivå, kriminaliseras och kritiska röster tystas ner.
 1423

416786_1966899507698_1699256648_958010_824760200_n

Bilden (från rfsl.se) ovan från ockupationen 1979, bilden under från ockupationen 2012

ANARCHOPRIDE: SLUTA SJUKDOMSFÖRKLARA TRANS!

För över 30 år sedan strök Socialstyrelsen homosexualitet ur förteckningen över sjukdomar. Från  2009 är inte heller transvestism en diagnos inom sjukvården. År 2013 togs lagen om tvångssterilisering av transpersoner bort. Men transpersoner är en grupp som fortfarande sjukdomsförklaras!

I mars 2012 tog Anarchopride initiativ till att, likt den legendariska aktionen då homosexuella ockuperade socialstyrelsen 1979, gå till socialstyrelsen och kräva att även trans ska sluta sjukförklaras. Kravet att sluta klassa trans som en psykiatrisk sjukdom framfördes genom att olika personer och nätverk besökte Socialstyrelsen under öppningstid, delade ut flygblad till de som jobbade där och pratade med en representant från Socialstyrelsen. Vissa stannade kvar inne vid receptionen efter stängningstid.

STOP TRANS PATHOLOGIZATION
Aktionen var inspirerad av den  internationella kampanjen Stop Trans Pathologization (www.stp2012.info) som över 300  aktivistgrupper runtom i världen har ställt sig bakom. Lite har hänt det senaste året. Diagnosen ‘Könsidentitetsstörning’ har ersatts med diagnosen ‘Könsdysfori’ i den senaste versionen av den Amerikanska diagnosmanualen DSM-5. Fördelen med det nya namnet är att det inte längre klassas som en störning. Nackdelen är att trans fortfarande diagnostiseras som en psykiatrisk sjukdom, men under nytt namn. Socialstyrelsen, svenska statens myndighet, har inte heller ändrat sig – de fortsätter sjukdomsförklara personer som inte är sjuka. Fortfarande kvarstår alltså kraven: att ta bort trans ur den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, och att i ICS-10, WHOs lista över sjukdomar och tillstånd, flytta trans från kapitlet med psykiatriska diagnoser till ett icke-patologiserande kapitel där trans kan beskrivas som ett tillstånd och vårdprocess och inte som en sjukdom eller störning.

OCKUPATION DÅ OCH NU
När Socialstyrelsen 1979 tog bort homosexualitet som en sjukdomsdiagnos, gjordes det  efter att en grupp gayaktivister ockuperade Socialstyrelsen med kravet  att sluta klassa homosexualitet som en sjukdom. Då lyssnade den  dåvarande generaldirektören och tog genast till handling och avskaffade  sjukdomsdiagnosen. Aktionen 1979, och just ockupation som strategi, har  hyllats i efterhand och ses som en viktig milstolpe i svensk  hbt-historia. Historiskt sett har det varit en metod som lett till  förändring socialt och juridiskt. Men när det händer nu i vår tid och handlar om trans så  möts det av tystnad, följden blir istället åtal och en rättegång där  personerna riskerar böter. Det är lätt för den liberala hbtq-rörelsen och de som stödjer den att hylla radikala strategier så som direkt aktion och civil olydnad om det skett i en historisk tid eller sker i ett annat land, men när det verkligen gäller uteblir stödet.

REPRESSION DÅ OCH NU
Diagnostiseringen av transpersoner, så som den fungerar idag, får trans att framstå som sjukt, trots att det som är sjukt är samhällets transfobi och normen om att det bara finns två kön som ska se ut och bete sig på specifika sätt. Kriminalisering av queers och transpersoner fortsätter också hända; till exempel att queeraktivism möter våld från polis och rättssystemet, och gränspolisen deporterar queers tillbaka till helveten. Genom historien har diagnostisering och kriminalisering varit ett vanligt sätt för att stigmatisera och kontrollera grupper som bryter mot normer. Repressionen har kommit och kommer både från vårdrockar och uniformer. Socialstyrelsen har tidigare slutat diagnostisera sexuella läggningar (såsom homosexualitet) och könsidentiteter (som transvestism) med motiveringen att det förstärker fördomar. De borde kunna göra det igen. Socialstyrelsen ska sluta normalisera och kontrollera våra kroppar genom diagnossystemet!

TRANSVÅRD
För att få tillgång till vård som hormonbehandling eller könskorrigering måste en passa in på och acceptera diagnosen ‘Könsidentitetsstörning/Transsexualism’. Vård för transpersoner borde vara en rättighet baserad på personers olika behov och inte på skyldigheten att leva upp till diagnosens snäva och normativa kriterier. Trans behöver en form av kod för att vården ska bli tillgänglig och möjlig att administrera, men den koden behöver inte, som idag, betyda sjukdom.

Detta var och är fortfarande våra krav:
– Att Socialstyrelsen slutar patologisera trans och genusvariationer, genom att ta bort alla sjukdomsdiagnoser som rör trans.
– Att Socialstyrelsen slutar använda en genusideologi som bygger på idéer om två stabila kön och på reproduktivt tvåsamt heterosexuellt liv.
– Att staten inte ska bestämma över våra kroppar och känslor – vi vill själva ta beslut som rör våra kroppar och liv.
– Att en ska kunna ändra sin kropp och/eller juridiska kön (så länge dessa finns kvar) utan att behöva genomgå medicinsk eller psykologisk undersökning.

Hur skulle vården kunna se ut istället?
rådgivande bemötande från vårdsidan, istället för diagnostistiserande
– vård baserad på egna beslut istället för i olika grad påtvingade
– vård baserad på eget initiativ och önskan, istället för det medicinska systemets agenda och det normativa samhällets förväntningar
– stödjande- och identitetsstärkande grupper utanför vårdsystemet som ökar empowerment, autonomi och självvärde: transpersoner ska inte raderas utan inspireras!
– frivilligt psykosocialt stöd när en känner behov
– personal med utbildning i trans, sexologi och genus istället för medicinsk personal

SOLIDARITET TILL DE ÅTALADE!
TRANSKAMPERNA FORTSÄTTER!

Läs mer i artikeln i Fria Tidningen:
http://www.fria.nu/artikel/113051

// Anarchopride

Intromöte 26 januari

20 Jan

Är du sugen på att vara med i Anarchopride? Söndagen den 26/1 kl.15-16 blir det intromöte igen! Hör av dig här på facebook eller skicka ett mail till anarchopride@gmail.com. Kom det blir skoj!

♥ Ⓐ Transgender day of Revolution 2013! Ⓐ ♥

25 Nov
il_570xN.472143451_mvn2

For english scroll down!

TRANSGENDER DAY OF REVOLUTION ✶ RESISTANCE ✶ ROCK’N’ROLL ✶ REST ✶ RAINBOWS ✶ RECOGNITION ✶ ROSES ✶ RADICALS ✶ REWRITING ✶ RAGE

Allra käraste ni, väldans välkomna till Hagsätra onsdag den 27/11! Här finns en lokal som vi kan hänga i och fylla tillsammans med det vi vill. Anarchopride har inget spikat program utan vi gör kvällen allihop tillsammans DIT!

Har du nåt du skulle vilja göra som du kommer på redan nu? Skriv då direkt här på eventets vägg eller mejla oss. Kanske blir det pyssel, kanske ser vi på film, kanske läser någon poesi eller håller ett brandtal. Kanske planerar vi feta framtida aktioner och pratar om den pågående queera revolutionen, kanske spelar någon musik eller håller i en workshop. Det som händer under kvällen beror på vad alla vi som kommer dit tar med oss eller föreslår att ska hända. Det är hur som helst grymt viktigt att ses och hänga!

Du får jättegärna ta med något till ett gemensamt vegan & freegan fikabord! Kanske något du dumstrat, hittat, snattat eller bakat ihop hemma. I lokalen finns ett enkelt kök ifall du vill ta med egen mat/middag och värma.

Vi håller till i nätverket Linje 19’s lokal i Hagsätra.
Adressen är Kilsmogatan 1b, ta tunnelbanan till Hagsätra (linje 19) därifrån är det ca 5min promenad.
Tyvärr är det ett trappsteg upp till lokalen utan ramp (vi hjälps istället åt och lyfter upp) och toaletterna har smala dörrar och är inte rullstolsanpassade.

Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥

TRANSGENDER DAY OF REVOLUTION ✶ RESISTANCE ✶ ROCK’N’ROLL ✶ REST ✶ RAINBOWS ✶ RECOGNITION ✶ ROSES ✶ RADICALS ✶ REWRITING ✶ RAGE

Welcome all you lovely ones to Hagsätra wednesday 27/11! There is a local there we can hang out and fill togheter with whatever we want to. Anarchopride does not have any program, this night we do togheter DIT!

Do you have something you would like to do? Then write here in the event wall or email us. Maybe there will be crafts, maybe we watch movie, maybe somebody read poetry or gives a speach. Maybe we plan fantastic future actions or talk about the constant queer revolution, maybe somebody plays music or gives a workshop. What happens during the night is what we who goes there brings there! And the most important thing is to meet and hang out!

It is really nice if you bring something to a shared vegan and freegan coffe-food table! Maybe something dumster dived, founded, shop lifted or baked at home. In the local there is also a simple kitchen if you want to bring your own food/dinner to heat.

We hang out in the network Linje 19s local in Hagsätra.
The adress is Kilsmogatan 1b, take the subway to Hagsätra (line 19) and from there 5 minutes walk to the place.
Unfortunatelly there is a step up to the local without ramp (we help out to lift instead) and toiletts have small doors and is not build for wheelchairs.

Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥ Ⓐ ♥

Höstens intromöte 11 november!

29 Okt

Vill du bli aktiv inom Anarchopride? Måndagen den 11 november kl.17-18 kommer Anarchopride hålla ett intro-möte-häng för nya personer som vill vara med. Skicka ett mail här på fb eller hör av dig till anarchopride@gmail.com så skickas ett mail om plats.

Cyklopen invigs 21 september!

20 Sep

Imorgon lördag öppnar allas vårat Cyklopen med en hejdundrande invigning från dag till natt! Vi vill att du ska vara där med oss och joina i äventyret med vårat kulturhus. Kom så öppnar vi fantastiskt tillsammans! Läs mer på http://www.cyklopen.se/. Print

TACK FÖR EN FANTASTISK FESTIVAL/THX FOR AN AMAZING FESTIVAL!

2 Aug

vi har tårar i ögonen; för att ni är så fina, för att vi orkade göra det här, för att vi har inte mycket pengar men VI ÄR MÅNGA OCH VI GÖR SÅ MYCKET FANTASTISKA SAKER! ♥ ♥ ♥ Imorgon ska vi dansa igen när våra vänner Queerplats Stockholm fixar efterfest!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

We’re teary-eyed; because you are a fab rad crew, because we pulled our strenghts together and did this, because we are less money but WE ARE MANY AND WE DO SO MUCH AMAZING STUFF! ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥Tomorrow we will dance again when our friends Queerplats Stockholm host an after-party

https://www.facebook.com/events/627132230638880/?notif_t=plan_user_invited

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

WE ARE MANY – AND LESS MONEY

22 Jul

utkastap13_guld(Scroll down for English)

Kapitalism, rasism, heteronorm och queerhat vill styra och förstöra våra liv. Men vi är många rörelser, kollektiv, massor och grupperingar som gör motstånd och som vet att en annan värld är möjlig och nödvändig. ”We are > family” säger Stockholm Pride. ”Vi vill vara fler än en familj!” hojtar Anarchopride. Queer-kamp måste föras med andra kamper och vi måste alliera oss med varandra; vi som inte får plats i vare sig Stockholm Pride’s familj eller i samhällets, vi utan pengar, vi utan papper, vi med rädsla för statens institutioner.

Vår queera kamp ska inte ske på andras bekostnad. Anarchopride strävar efter kollektiv massmobilisering mot det kapitalistiska och individualistiska normsamhället. Vi är och gör ett alternativ till Stockholm Pride: ett solidariskt sammanhang kostar inte och är inte fyllt av sponsorers pink washing-kampanjer. Vi vill äga mindre och göra mer, vi vill skapa möjligheter för politisk kamp, vi vill uppnå total könsanarki och krossa alla gränser.

Under festivalen Anarchopride blir det queerfeminism, anarkism och kollektivism. Det blir samtal, fest, protest, mys, och åka av! GRATIS.

PROGRAM:
Tisdag 30.7: Invigningsfest på kvällen!
Onsdag 31.7: Dagsprogram med samtal och workshops!
Torsdag 1.8: Guidad tur med Rätt buss på dagen. På kvällen band!
Fredag 2.8: Dagsprogram med samtal och workshops!

Plats: Ung Utan Pungs-lokal, T-bana Rågsved, Garphyttegränd 2 124 67 Bandhagen (följ den rosa gaffa-tejpen)
När? 30/7 till 2/8
Kolla in bloggen och fejan för mer info och uppdatering av program! anarchopride.wordpress.com

* Lokalen är i två våningar och det finns både trappor och hiss upp till andra våningen. Det finns toaletter med smal dörringång på bottenvåningen och toalett med bred dörringång på övervåningen dit en också kan rulla in. Toaletterna på övervåningen kommer du till med hissen. För att använda hissen behövs ett nyckelkort som kommer finnas vid entrén.
* Vegansk mat kommer finnas till billig peng.
* Ta hand om varandra, lyssna på varandra, respektera varandra och ta ansvar för dina privilegier. Och ha kul.
* De flesta workshops kommer att hållas på svenska. När det uppstår behov av tolk från svenska till ett annat språk, tex engelska, löser vi det tillsammans på plats.
* Inget inträde, festivalen är gratis att delta i.

WE ARE MANY – AND LESS MONEY

Capitalism, racism, the heteronorm and the hatred of queers want to guide, control and destroy our lives. Yet we’re many movements, communities, collectives, masses and groups who put up resistance, and we know that another world is possible and nesessary. “We are family”, says Stockholm Pride. “We wanna be more than a family!” shouts Anarchopride. Queer struggle has to be done together with other struggles and we must become each other’s allies. We who don’t fit in, neither in Stockholm Pride’s family, nor in society’s; we without money; we without papers; we with fear of the state’s institutions.

Our queer struggle shall not be fought at other’s expenses. Anarchopride strives for collective massmobilization against the capitaslist and individualist norm-society. We are and we create an alternative to Stockholm Pride: a community of solidarity doesn’t cost and is not filled with sponsor’s pink-washing campaigns. We wanna own less and do more; we wanna create oppurtunities for political fight; we wanna obtain complete gender anarchy and crush all borders.
During the festival Anarchopride 2013 there will be queerfeminism, anarchism, and collectivism. There’ll be discussions, party, protest, cozyness, and rad go-go! FOR FREE.

PROGRAM
Tuesday 30.7: Opening party in the evening!
Wednesday 31.7: Talks and workshops during the day!
Thursday 1.8: Buss-tour with Rätt buss during the day. Band playing in the evening!
Friday 2.8: Talks and workshops during the day!

Where? Venue ‘Ung utan Pung’, metro Rågsved (follow the pink duct tape)
When? 30/7 – 2/8

Check out the blogg or facebook for more info and updates: anarchopride.wordpress.com

* Find your way here! The festival will take place in the theatre Ung utan pung in Rågsved, the adress is Garphyttegränd 2 124 67 Bandhagen. Follow the pink duct tape!
* The venue has two floors and there are stairs and elevator to the second floor.
* There are toilets with narrow doors on the ground floor and toilets with broader entrance on the second floor wich are wheelchair-accessible. There’s an elevator to the second floor. To use the elevator you need a keycard wich you will get from someone at the entrance.
* There will be cheap yummy vegan food.
* Take care of each other, listen to each other, respect each other and take responsibility for your privileges. And have fun.
* Most of the workshops will be in Swedish. When someone needs translation from swedish to another language, we try to solve it togheter.
* No entrance fee, the festivale is free!

CALL OUT ANARCHOPRIDE 2013

1 Jul
BildHallå anarchoqueerfeminister!
(scroll down for eng.)

Planeringen inför sommarens festival är i full gång men det är mycket som ska göras, fixas, trixas, hittas, kontaktas, tidsbestämmas osv. Det är lite av det tråkiga arbetet.

För det ROLIGA arbetet, det vill säga själva programmet och vad som ska vara där, hoppas vi att alla vill göra. Så, har du en workshop du/ni vill hålla, ett band som vill spela, en viktig fråga som borde snackas om, vill ha stöd i arbetet med något annat fett,en aktion att göra, har en massa pysselmaterial, eller har tips/önskemål om något som borde finnas med under Anarchopride 2013 – maila oss på Facebook eller på mail anarchopride@gmail.com
Överös med feta grejer så vi tillsammans kan göra en fantastisk kollektivistisk festival!

Andra saker att tänka på är om du behöver en sovplats, eller om du har en sovplats att låna ut.
Om du vill hjälpa till med grejer under festivalen så kommer det behövas personer, till vad kommer nog komma ut i sista sekunden så håll koll här på sidan.

Mer info om tema, plats, tid kommer snart!

♥ ♥ ♥ Anarchopride

Hi all anarchoqueerfeminists!

We’re busy trying to make this summer’s Anarchopride happen! There’s a lot to do, find, make, contact, timetabled, and that’s the boring part of the process.

For the FUN part, the actual program, we hope you all wanna kick in! Do you have a wokshop you wanna hold, a band that wanna play, a subject to discuss, need help with some other rad activity, an action to do, have a lot of craft materials, or if you know of something you think should take place during the festival, let us know and send a message: On facebook, or to anarchopride@gmail.com.
Drown us with infos so we can do a rad Anarchopride together!

If you need a place to crash you can write it here. Or if you have a spare bed to offer someone.

Later on there will be a lot to do, so we’re gonna scream for help here at the event page.

More specific infos about time, theme, and place are soon to come!

♥ ♥ ♥ Anarchopride

Nytt intromöte den 16 juni!

11 Jun

Vill du bli aktiv i Anarchopride?
Vill du va med och göra sommarens grymma festival Anarchopride?
Nu drar vi igång fixandet och du är välkommen med!

Söndagen den 16 juni kl.16 kommer Anarchopride hålla ett intro-möte-häng för nya personer som vill vara med i gruppen och med festivalen.

Skicka ett mail här på fb eller hör av dig till anarchopride@gmail.com så skickas ett mail om plats.

*** Ⓐ ***