ONSDAG 30/7

10404882_4648426104187_3923076854390617138_n

SVE: DAGSPROGRAM
kl. 14-23
▬▬▬▬▬▬▬▬

14-15.30 SAMTAL OM ALKOHOLNORMER (och Queer Edge)
Vi pratar tillsammans.

14-15.30 ASYLJURIDIK
Om hur Sverige tillämpar och tolkar flyktingrätt, bl a utifrån konkreta fall. Och hur det borde/skulle kunna vara.
Eller vad vi som är där vill prata om.

15.45-17.15 ICKE-BINÄRT TRANS*SAMTAL:
Vi lever i en värld som tvingar in oss i poler mot varandra, som att det inte finns en gråskala. Allt med kön och könsidentitet förenklas till det mest oväsentliga; ens genitalier. Antingen är en man eller kvinna lyder cis-väldets trummor. Det osynliggör det som faktiskt spelar roll, ens egna definition. Cisblicken tränger igenom en på varje allmän plats som ett psykiskt övergrepp och utan hänsyn tvingas en ned i ett fack; beroende på ens val av attribut och om det går att läsa av andra kodade könsmärken som bröst eller skäggväxt. Med I samtalet: Lo, Ruhani, Tristan, Adori och Zeel.
Prata om:
* Transnormer, att passera, binärhet, besatthet av kroppen och köna allting.
* Cistårar, hur gör en för att överleva alla dessa kränkta tårar?
* Typ något om att vara ickebinär i transvärlden, vad gör en bekväm och är alla transrum inkluderande osv. Typ även prata om osynliggörandet av ickebinära i transsamtalet med mera.

15.45-17.15 FRISTAD STOCKHOLM
Två personer från nätverket Ingen Människa Är Illegal (IMÄI) kommer och berättar om projektet Fristad Stockholm.

17-18 NEWCOMERS
RFSL:s grupp för nyanlända HBTQ-personer berättar om vad de gör och vill gärna hitta fler volontärer.

17.15-18 TÄLJ-WORKSHOP!
Lär dig att tälja till en kniv eller sked!

18-19.30 DJ-WORKSHOP MED SPARKLY PONY
Har du alltid velat lära dig att dj:a? men kanske inte fått tillfället att ta plats? kom på sparkly pony’s DJ-workshop! vi går igenom basics med utrustningen och snackar om olika grejer en behöver tänka på som DJ. inga förkunskaper krävs. obs. trans*- och kvinnoseparatistiskt. OBS: Föranmälan krävs!!

18-19.30 ANARKISTISKA SÖMMAR
I denna workshop vill vi använda textil och sömnad som konstform och för att laga, fixa och pimpa kläder. Med nål och tråd som verktyg tar vi avstånd från konsumtion och kapitalism. Det är lätt och roligt att sy! Många har tappat lusten till att ha med tyg att göra efter att ha haft syslöjdslärare som predikat om rätt och fel. Vi struntar i normer kring hur ”sömnad” ska gå till. Sy i papper, brodera patches, lappa hålet på knäet eller piffa till allt du har. Om du har nåt att sy på eller med så ta gärna med det! Annars finner du säkert något på plats som du kan pyssla med.

20-23 FILMKVÄLL!
O Pacote (The Package)
Delilah
Negro Hair Petting Zoo
Tom / Trans / Thai!
Jag är fan en panter! – om Pantrarna i Göteborg


▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •
▼• •

ENG: DAYPROGRAM
2 pm-11 pm
▬▬▬▬▬▬▬▬

14-15.30 ALCOHOL NORMS
We talk together about alcohol norms in queer contexts.

14-15.30 juridical info about asylum (swedish)

15.45-17.15 Non-binary trans talk:
Ruhani, Zeel, Lo, Adori and Tristan talk about:
-trans norms, to pass, binaries, obsession of bodies and to hand out someone’s sex
– Cis tears; how does one survive all of these offended cis tears?
– Not being binary in the trans community, what makes one feel comfortable, and are all trans spaces inclusive? The making invisible of non-binary trans persons.

15.45 -17.15 FRISTAD STOCKHOLM
Two persons from the network No One Is Illegal informs about the new project Fristad Stockholm (safe city)

17-18 NEWCOMERS
RFSL’s group for newly arrived LGBTQ persons tell us about their work and would be happy to get some more volonteers.

17.15-18 WHITTLE WORK SHOP!
Learn how to make your own spoons and knives out of a piece of wood.

18-19.30 ANARCHIST STITCHES
In this workshop we’ll use textiles and sewing like an art form to mend and pimp up your clothes. With needles and pins and thread as tools, we say hell no! to consumption and capitalism. Sewing is easy And fun! Many are afraid to sew because of petty teachers who preached about right and wrong. We dont care about these norms. Sew in paper, embroid patches, mend that hole or oumph! everything you have. If you have anything to sew on or with, it’d be great if you’d bring it. If not, we’ll have some stuff you can get crafty with.

20-23 MOVIE NIGHT!
O Pacote (The Package)
Delilah
Negro Hair Petting Zoo
Tom / Trans / Thai!
Jag är fan en panter! – om Pantrarna i Göteborg

 

Annons
%d bloggare gillar detta: