TORSDAG 31/7

1969352_4648427784229_7047513265947016993_n

 

SVE: DAGPROGRAM
kl.12.30-19.00


12.30 – 14 WORKSHOP: AKTIONSPLANERING
Genom interaktiva övningar går vi igenom hur en bäst planerar och genomför en aktion för att förändra samhället till det bättre. Martin Smedjeback håller i workshopen. Han har suttit i fängelse tre gånger för ickevåldsaktioner mot svensk vapenindustri och svenska försvarets övningsområde. 2014 erhöll han Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda. Han är grunderare av företaget Ickevåldssmedjan (www.ickevåld.se)

12.30 – 13.30 OPEN SPACE!

13.30 – 14.15 Brevväxling med queers i fängelse.
En slags skrivarworkshop om brevväxling innaför och utanför murarna.

14-16 DIY CYKEL-FIX! Vi hjälps åt med att laga och förstå våra cyklar. Ta med era egna cyklar om ni bor nära, annars har vi några stycken vi kan prata om och titta på.

14.15 – 15.45 Separatistisk workshop om vithetsnormer o rasism i queera aktvistmiljöer!
Arr: IPOC (intersectional people of color): Samtal om vithetsnorm och rasism inom hbtq-rörelsen. Vilka tar plats och syns inom rörelserna? På vilket sätt syns och skildras olika människor? Hur ”öppna” är egentligen olika queera rum och arrangemang? Och hur påverkas rasifierade queers/transpersoner av de vita agendor och perspektiv som dominerar? Programpunkten är separatistisk för rasifierade.

14.15 – 15.45 ANARCHIST BLACK CROSS: Film och brevskrivning!

16-18.30 SVAR PÅ TAL – workshop i verbalt självförsvar.
Som normbrytare på olika sätt är vi supertrötta på att få jobbiga frågor och fördomsfulla antaganden slängda i ansiktet i tid och otid. SVAR PÅ TAL är en workshop i verbalt självförsvar där vi tillsammans skapar de bästa svaren och bygger strategier för att slippa ta skit. Ledare för workshopen är Zafire Vrba.

16-17
BREV FRÅN VERKSTÄLLIGHETEN
Ett projekt för att skapa skrivarcirklar inom svensk kriminalvård. Berättelse om projektets start och hur vi jobbat, mot myndigheter, med organisationer och projektstöd. Var är vården i kriminalvården? Går det ens att få vård i en institution som låser in en? Kan vi skapa fristående projekt innanför murarna som ger interner en chans att bygga nätverk och gemenskap utan inblandning från myndigheter? Kom gärna och dela dina tankar.

16-17.30 QUEER RUNNING
Lämna repressionen och hatet bakom dig! Queer Running är en ny träningsform/självförsvarsteknik inspirerad av parkour och free running MINUS elitism, patriarkala kroppsideal och abelism.
Workshopen består av två delar: en presentations- och diskussionsdel där vi samtalar och delar erfarenheter av flykt, samt en praktisk del med demonstrationer och utbyte av rörelser. Ha kläder du har till vardags men kan tänka dig att röra dig i. Det är okej att bara vara med på ena delen av workshopen.
ALLA KROPPAR OCH FUNKTIONSVARIATIONER ÄR VÄLKOMNA. GLÖM ALLT MACHOVOLTANDE DU SÅG PÅ YOUTUBE. VI GÖR VAD VI KAN OCH ÄR BEKVÄMA MED.

18-19 KULA I KÖKET

18-20 Soundcheck inför kvällen så då blir det paus

ca 20-01 BANDKVÄLL OCH KARAOKE med Högdalens fantastiska karaokeduo!
(ingen alkohol!)
Groteskha
Tusen Skäl
Feministas Acidas
Lilo och Anna (a.k.a. halva Junk River)
https://www.facebook.com/events/627784497337506/


▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼• • • • • •▼

ENG: DAYPROGRAM
12.30-19.00


12.30-14 WORKSHOP: ACTION PLANNING
With interactive excercises, we go through how one best plans and realize an action with the purpose of changing society for the better!Martin Smedjeback, the animator of this workshop, has been sentenced to prison three times for non-violent actions against Sweden’s weapon industry.

12.30 – 13.30 OPEN SPACE!

13.30 – 14.15 Writing letters to queers in prison.
Sort of a writing workshop about exchanging letters on both sides of the wall.

14-16 DIY BIKE WORKSHOP! We help each other fix and understand our bikes. Bring your own bike if you live close, otherwise we have a few we can look at together.

14.15 – 15.45 Separatist workshop about norms of whiteness and racism in queer activist communities! Organiser: IPOC (intersectional people of color)
Talk about whiteness norm and racism within the LGBTQ-movement. Who take up space? In what way are different people presented? How ‘open’ are really the different queer spaces and events? And in what why are racialized queers/trans people affectedby the dominating white agendas and perspectives? This workshop is for racialized persons only.

14.15-15.45 ANARCHIST BLACK CROSS: film and writing letters!

16-18.30 WORKSHOP IN VERBAL SELF-DEFENCE.

16-18 WRITTEN ACTIVISM CANSELLED!

16-17.30 QUEER RUNNING
Leave repression and hate behind! Queer Running is a new form of training/self-defence inspired by parkour and free-running MINUS elitism, patriarchal body ideals and abelism.

The workshop consists of two sections: a introduction and discussion section where we talk and share experiences of escape, and a practical session with demonstrations and trying of movement techniques. Wear regular clothes you are comfortable moving in. It’s okay to just take part in one of these moments if you prefer to.

ALL BODIES AND FUNCTIONAL VARIATIONS ARE WELCOME. FORGET ALL MACHO VAULTING YOU SAW ON YOUTUBE. WE DO WHAT WE CAN AND ARE COMFORTABLE DOING.

18-19 HAVE A BALL IN THE KITCHEN

18-20 soundcheck for the band night

ca 20-01 BAND AND KARAOKE NIGHT!
(no alcohol)
Groteskha
Tusen Skäl
Feministas Acidas
Lilo och Anna (a.k.a. halva Junk River)
https://www.facebook.com/events/627784497337506/

Annons
%d bloggare gillar detta: